top of page

דירת 50 מ"ר, תל אביב

4

4

דירת 50 מטר בשכונת התקוה שהיתה מחולקת לשלושה חדרים הותאמה לזוג צעיר ללא ילדים. הדרישות: חלל גדול ופתוח, אשנב שינה קטן, חלוקה קלה ודינמית. בזכות התקרה הגבוהה, חדר השינה נבנה כגלריה בגובה 1 מטר ושטחי האחסון נקבעו מתחתיה. החציצה בין החללים בוצעה באמצעות מדפי ארכיון שנקנו ב'מקור העמוד והמדף' בדרום תל אביב.

כשנתיים לאחר הבינוי נמכרה הדירה והזוג עבר, עם אותן דרישות, עוד יותר דרומה - ליפו.

קבלן: יורם כהן האגדי | צילומים: תומר בורמד

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page