top of page
קטלוג עבודות - יהודה צונץ
קטלוג עבודות - יהודה צונץ
קטלוג עבודות - יהודה צונץ
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight
ורד בבאי - קטלוג Silent Flight

ספרים

רבים האנשים שמותירים חותם בחייהם או אחרי לכתם. איש איש ותרומתו. הספרים שזכיתי ושאני עדיין זוכה לעצב מפגישים אותי עם יצירות חיים, יצירות אמנות וסיפורים מרתקים. עיצוב עשייתם הוא עונג צרוף.

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page