top of page
קבלת הנגרות ופיזורה בחלל

קבלת הנגרות ופיזורה בחלל

הרכבת הביסוס למתקני התצוגה

הרכבת הביסוס למתקני התצוגה

ניסוי סדר העמדת היצירות

ניסוי סדר העמדת היצירות

תליית היצירות

תליית היצירות

עיגון היצירות

עיגון היצירות

הדבקת התוויות

הדבקת התוויות

יצירה של ליאה קיראל, ישראל

יצירה של ליאה קיראל, ישראל

רחל ששפורטה, אוצרת המוזיאון, בודקת ג

רחל ששפורטה, אוצרת המוזיאון, בודקת ג

כמעט מוכן...

כמעט מוכן...

גלויות היוצרים

גלויות היוצרים

הצבת לוח התערוכה

הצבת לוח התערוכה

התערוכה מוכנה

התערוכה מוכנה

פרסום חיצוני וצביעת עמודי המוזיאון

פרסום חיצוני וצביעת עמודי המוזיאון

ז'אן איב לה מיניון, בתום ההקמה

ז'אן איב לה מיניון, בתום ההקמה

תערוכת 'בזלת', המוזיאון הגיאולוגי ברמת השרון

ז'אן איב לה-מיניון הוא אוצר אמנות צרפתי שהגיע להציג תערוכת תכשיטים מאבן בזלת בהזמנת המוזיאון הגיאולוגי. התערוכה הוצגה לפני כן בטירה עתיקה בדרום צרפת והוא ביקש להציגה במתכונתה המקורית. מגבלות החלל המקומי לא אפשרו זאת והוא ויתר על כלל דרישותיו פרט לצבע. בתערוכה המקורית הוצגו העבודות על משטח ורוד והוא ביקש לחזור על האפקט.

בחרנו לעשות היפוך ולצבוע את החלל כולו בורוד ובנינו סטנדים בגבהים ובגוונים שונים כדי לאפשר תצוגה של כל 26 האמנים שהשתתפו. התוצאה הסופית הזכירה את בריכת המשושים שבגולן, כאילו פערה שיניים וחשפה מה טומנת בחובה.

אוצרת אחראית: רחל ששפורטה | הפקה וצילומים: ורד בבאי

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page