top of page
מבט כללי מהכניסה

מבט כללי מהכניסה

ריהוט משוק הפשפשים

ריהוט משוק הפשפשים

מידוף ליד הכניסה לשירותים

מידוף ליד הכניסה לשירותים

קיר התצוגות המתחלפות

קיר התצוגות המתחלפות

שירותי הלקוחות

שירותי הלקוחות

כניסה ראשית

כניסה ראשית

אדי כלאב, רח' אלפסי תל אביב

באזור בעלי המלאכה של תל אביב הישנה מצאנו חלל עם המון עובש והמון פוטנציאל. בחרנו את הקבלן הכי מחורבן ויצאנו לדרך. החנות היתה פנינה מרהיבה בלבו של האזור השומם - פנינה שהאביקה שנה ונסגרה.

הסניף בירושלים פעיל ומשגשג.

נגרות: עליזה אשכנזי | צילומים: תומר בורמד

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page