top of page
סקיצה לספר זכרון
סקיצה לספר זכרון
ספר זכרון
ספר זכרון
ספר זכרון
ביוגרפיה מאת גליה מימרן
ביוגרפיה. גליה מימרן / שלי נהרי
ביוגרפיה. גליה מימרן / שלי נהרי
ביוגרפיה. גליה מימרן / שלי נהרי
ביוגרפיה. גליה מימרן / שלי נהרי

ספרים

רבים האנשים שמותירים חותם בחייהם או אחרי לכתם. איש איש ותרומתו. הספרים שזכיתי ושאני עדיין זוכה לעצב מפגישים אותי עם יצירות חיים, יצירות אמנות וסיפורים מרתקים. עיצוב עשייתם הוא עונג צרוף.

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page