top of page
חלוקת החלל הראשי

חלוקת החלל הראשי

עמדות עבודה חמות למספר עובדים משתנה

עמדות עבודה חמות למספר עובדים משתנה

משרדי מנהל ורכז

משרדי מנהל ורכז

משרד מנהל

משרד מנהל

מטבח בצמוד לשולחן הישיבות. השירותים

מטבח בצמוד לשולחן הישיבות. השירותים

החלל כפי שקיבלנו אותו

החלל כפי שקיבלנו אותו

החלל כפי שקיבלנו אותו

החלל כפי שקיבלנו אותו

החלל כפי שקיבלנו אותו

החלל כפי שקיבלנו אותו

משרדי אודי מרילי, תלפיות ירושלים

בלב האזור המסחרי של תלפיות בירושלים ניצב מבנה בטון כעור שקומותיו התחתונות מאוכלסות בעסקים שונים. הקומה השלישית והרביעית היו שוממות, ללא הפרדה ופרוצות לרוח.

התלבשנו על הקומה השלישית, הפרדנו פלח שטח של כ-160 מ"ר, ובנינו משרד פתוח ומרווח לעו"סים ורכזים העוסקים בשילוב אנשים עם קשיים ומוגבלויות בשוק העבודה החופשי. הצבעים והחומרים נלקחו מערכי מיתוג החברה.

צילומים: תומר בורמד

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page