top of page

1203, קו הסיוע לגברים נפגעי תקיפה מינית

קו הסיוע עונה לגברים ונערים אשר חוו פגיעה מינית. גברים רבים מסתירים סוד אפל וטראומה קשה והמתנדבים נחשפים לסיפוריהם ומנסים להקשיב ולהקל. בגלל סטיגמות חברתיות, גברים רבים עדיין לא פונים או שאינם יודעים על קיומו של מענה זה. הקמפיין של מרכז הסיוע עלה בפייסבוק כדי להעלות את המודעות ולעודד גברים להשתמש בשירותי המתנדבים.

 

צילומים: בעז צרפתי

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page