top of page
01

01

02

02

03

03

04

04

07

07

06

06

05

05

08

08

09

09

11

11

10

10

בית ספר ממ״ד, באר גנים

מבנה שבמקור תוכנן להיות שתי כיתות הפך לחלל רב תכליתי עם ריהוט מודולרי. החלל משמש מידי בוקר לתפילה ולימודי קודש ולאחר מכן לשימושים מגוונים בתחומים רבים כמו מדע, ספרות, תיאטרון ואמנות.

את החלל יזם מנהל בית הספר, יקיר זוכר (כדאי להכיר!), מומן ברובו ובוצע על ידי בני משפחת חזני תושבי הישוב לזכר אביהם, יחזקאל.

צילומים: ורד בבאי

לצפיה יש ללחוץ על אחת התמונות ולדפדף

bottom of page